Wat is de DPE ?

20% van de CO2-uitstoot van het continent wordt uitgestoten door de bouwsector, zodat de EU in 2002 een richtlijn heeft aangenomen over de energieprestaties van gebouwen. Frankrijk heeft deze richtlijn gevolgd door in 2006 de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) in te voeren, met als doel renovatiewerkzaamheden te stimuleren en de opwarming van de aarde te bestrijden. Verplicht voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed, een DPE informeert potentiële kopers of huurders over de energiekenmerken van het onroerend goed waarin zij geïnteresseerd zijn.

Twee criteria worden door het DPE beoordeeld om het pand een beoordeling tussen A en G te geven.
Het energiecriterium voor het verbruik van primaire energie, met inbegrip van isolatie, warm water- of andere huishoudelijke energieproductie en broeikasgasemissies.
En het klimaatcriterium om te weten hoeveel broeikasgassen door de betrokken lokale bevolking worden uitgestoten.
Het verslag bij deze nota geeft ook adviezen en aanbevelingen om het energieverbruik beter te beheersen en het milieu te respecteren.